Ułaskawieni o świcie

REKLAMA

Mariusz Kamiński i pozostali ułaskawieni przez prezydenta Dudę, moszczą się na wygodnych stołkach w administracji państwowej. Czują się szlachetni i krystaliczni oraz niewinni, bo przecież oni walczyli w imieniu państwa. No i ułaskawił ich prezydent.
A tymczasem…

Ułaskawia się osoby uznane przez sądy za winne. Ułaskawienie nie jest uniewinnieniem. Akt łaski nie zmienia wyroku sądu i nie podważa winy skazanego. (Andrzej Duda, 2011 r.)

Jakże to tak, co za bezpardonowy chamski atak na prezydenta?! Jak tak można Andrzejowi Łaskawemu wypominać słowa wypowiedziane cztery lata wcześniej, gdy rządzili przedstawiciele wrogiego kondominium?! Przecież wiadomo, że nic z tamtych czasów się nie liczy!

Oceń artykuł
Print Friendly, PDF & Email

REKLAMA

Czytaj, oglądaj, słuchaj.