Muzeum Techniki

REKLAMA

Od 1952 roku w Pałacu Kultury i Nauki istnieje Muzeum Techniki NOT. W prostej linii jest to muzeum spadkobiercą wcześniej istniejącego Muzeum Techniki i Przemysłu, zlokalizowanego w Warszawie od 1929 roku. Od samego początku Muzeum Techniki zarządza Naczelna Organizacja Techniczna, przez co formalnie nie jest to instytucja państwowa.
Dziś to muzeum, które funkcjonuje pod nazwą Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, jest zagrożone likwidacją. Od wielu lat muzeum co roku dostawało dotację w wysokości około 5 milionów złotych. W tym roku dotacji nie dostało, pod pretekstem, że nie jest to muzeum państwowe.
moto-mt
Zarządca Pałacu Kultury i Nauki zażądał właśnie zamknięcia muzeum z powodu zaległości w czynszu sięgających około 1 miliona złotych. Gdyby ktoś nie wiedział to Ministrem Nauki jest niejaki Jarosław Gowin. Zapewne planuje w dawnej siedzibie MT założyć Muzeum Religii Katolickiej i Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce.

Oceń artykuł
Print Friendly, PDF & Email

REKLAMA

Czytaj, oglądaj, słuchaj.