Wiara czyni czuba

REKLAMA

Blisko jedna czwarta Polaków nie wierzy w teorię ewolucji. Teoria ewolucji od dawna ma miejsce w szkołach, opowiada się o niej uczniom w uproszczony sposób na różnych poziomach wiedzy. Ze szkolnych czasów pamiętam, że nawet księża nie mieli nic przeciwko niej. Zapytany przez nieco złośliwego sztubaka w latach siedemdziesiątych ksiądz, powiedział o ewentualnych sprzecznościach: A kto powiedział, że siedem dni Boga to nie są miliardy ludzkich lat? Bardzo sensownie też tłumaczył, że Starego Testamentu nie należy barć dosłownie, bo jest to księga, która była pisana dla ludzi z bardzo zamierzchłych epok. Ludzi prostych i pogrążonych w niewiedzy, dlatego wiele nakazów i zakazów było umotywowanych religijnie, a nie naukowo. Nakazów religii słuchali, naukowe by lekceważyli, nie rozumiejąc ich.
Za to dziś mamy rozkwit współczesnego prymitywizmu. Posłanka PiS mówi na nieformalnym spotkaniu z wyborcami, że lepiej by było mniej o Koperniku w szkole. Wprawdzie nikt nie neguje całkowicie jego odkryć, ale po co dzieciom w szkole mieszać w głowach. Bóg stworzył Ziemię i dlatego to Ziemia powinna być centrum wszechświata, a o reszcie to się dowiedzą, jeżeli będą zainteresowani, na studiach…
No i programy szkolne w ramach reformy edukacyjnej się zmieniają. O Koperniku już niewiele, parę słów na historii. Zagadnienia astronomiczne wylatują z programu podstawówki i kształcenia licealnego. Po co mieszać dzieciom w głowach. Dziwnie się dzieje, ale to co jeszcze niedawno można było uznać za prywatne opinie niektórych posłów, dziś „staje się ciałem” w edukacji.
Czy czeka nas minister zdrowia, który podważy sens szczepień? Czy w kolejnych latach jakiś polityk zakwestionuje grawitację? Czy planowana przez PiS zmiana konstytucji zmusi wszystkich do wyznawania religii katolickiej? Przecież znacząca większość uważa się za katolików, jest to 87%. Czy Jarosław Kaczyński zostanie ogłoszony namiestnikiem bożym? A jego brat świętym i męczennikiem? Idiotyczne pytania? Jeszcze niedawno idiotyczne wydawało się podważanie teorii ewolucji.

5/5 - (5 votes)
Print Friendly, PDF & Email

REKLAMA

Czytaj, oglądaj, słuchaj.