KRONIKI GALA ANONIMA (tomy odnalezione)

REKLAMA

anno domini 2015 jesień

I nastał dzień od dawna oczekiwany…
Polanie uwolnili się z niewoli
Rozliczyli kolaborantów i w ręce swe wzięli przyszłość własną
Liczni piśmienni ludzie zadbali o życie współplemieńców a ich wielbiony władca zasiadł na tronie
Dbał on o społeczność polan troszczył się i był otwarty na ich potrzeby i pragnienia
Plemię szczęśliwe upamiętniło swych wyzwolicieli pomnikami licznymi
Na ziemiach ich pojawił się z dawna oczekiwany lad i porządek
A polanie opływać poczęli w dobra wszelakie.

anno domini 2016 (pierwszy stycznia)

W szczęśliwym kraju Polan problemy pojawiać się poczęły.
Nienawiść i wrogość niezwykła w serca wrosły zatruwając krew polska…
Władca odmieniony, wznosił modły do bóstw plemiennych z prośbą o ich wstawiennictwo
Rok minął zaledwie a jego władza zagrożona się okazała
Ziemie plemienia polan płonąć poczęły w ogniu walk pobratymczych…..

anno domini 2017

(Ziemie Polan patrz foto. Zapis Gala nie przetrwał)

3/5 - (1 vote)
Print Friendly, PDF & Email