Pinokio to pikuś

Matołusz Wszechmogący

20 sierpnia 2018 Wiesław Trąmpczyński 0

Ja sam negocjowałem przystąpienie Polski do UE 20 lat temu. (Mateusz Morawiecki) W oficjalnym biogramie na stronie KPRM Morawiecki uczynił się wicedyrektorem Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. A naprawdę był tylko członkiem […]