Partyzanci

3 czerwca 2017 Wiesław Trąmpczyński 0

Metoda walki partyzanckiej stosowana była od dawna i zwykle podyktowana była koniecznością. Wróg zajmował terytorium kraju i dlatego jedynie małe oddziały partyzanckie, mające oparcie w miejscowej ludności, mogły podejmować działania przeciw wrogiej armii.