Wybrańcy narodu

1 grudnia 2016 Wiesław Trąmpczyński 2

Kwota wolna od podatku wynosi obecnie 3091 złotych, to mniej niż minimum potrzebne do podstawowej egzystencji. Miłościwie nam panujący prezes Jarosław zezwolił na jej zwiększenie […]