Kim się czujesz dziś?

Proszę o ułaskawienie

Pod koniec 2015 roku Adrian Duda – rab Kaczyńskiego – ułaskawił bezprawnie nieprawomocnie skazanego Mariusza Kamińskiego i jego kumpli, choć sam w 2011 roku mówił, że ułaskawić można wyłącznie osobę skazaną prawomocnym wyrokiem. Zrobił dokładnie […]