Hej siup i od nowa…

REKLAMA

Sam ze sobą na sam

W 1945 roku, gdy skończyła się wojna, Polacy zaczęli swoją ojczyznę odbudowywać z ruin. Były to ruiny w sensie dosłownym. Niektóre miasta były tak zniszczone, że można wręcz mówić o budowaniu od nowa. Choć władzę w Polsce objęli ludzie desygnowani do tego przez Stalina, a często byli oni Rosjanami polskiego pochodzenia – jak np. marszałek Konstanty Rokossowski lub Polakami w sowieckiej służbie jak Karol „Walter” Świerczewski, to jednak korzystano z dorobku wcześniejszego dwudziestolecia międzywojennego. Według oficjalnej propagandy Polska przedwojenna była kapitalistycznym państwem gnębiącym chłopów i robotników, a jednak budując państwo korzystano z przedwojennego prawa. Rządzący w Polsce komuniści uznawali także ciągłość państwa polskiego, w tym przedwojenne zobowiązania państwowe. Gdy minął okres stalinowski, ówczesna Polska Rzeczpospolita Ludowa usiłowała zaistnieć na arenie międzynarodowej jako państwo poważne, stabilne i godne zaufania. To się nawet udało, skoro za czasów gierkowskich państwo mogło zaciągnąć wiele kredytów na rozwój przemysłu.
Gdy jednak w 1989 roku okazało się, że PRL jest bankrutem, a w wyniku pokojowego przejęcia władzy powstała Polska, jaką znaliśmy do ubiegłego roku, nowe rządy nie usiłowały zakwestionować poprzednich 45 lat. Nie można było uznać, ze PRL nie istniał i jest nieważny. Powiedzieć ludziom, że żyli w państwie, którego dziś nie ma i którego dziś się nie uznaje lub uznaje tylko wybiórczo tak, jak władzom jest to wygodne. Rzeczpospolita Polska spłacała peerelowskie długi. Reformowała prawo. I budowała wolnorynkową gospodarkę.
PiS obejmując władzę w 2015 roku miał wyjątkowe szczęście. Dzięki szczególnemu rozkładowi partia zdobyła po raz pierwszy w historii od 1989 roku ponad 230 mandatów. Jest to pierwsza partia, która mogła stworzyć samodzielny rząd, bez dogadywania się z koalicjantami. Wszystkie poprzednie rządy miały pewne ograniczenia. Dobrym przykładem jest KRUS, o którym wiadomo, że należało zreformować tę instytucję i zmienić zasady jej funkcjonowania tak, by nie obciążała wyłącznie budżetu. Jednak przez 8 lat nie można było tego uczynić. Koalicjantem Platformy Obywatelskiej było PSL, które nie wyrażało zgody na likwidację KRUS, ani na zmianę zasad. Jednak partia Kaczyńskiego nie wykorzystała przewagi, by cokolwiek zbudować dla dobra obywateli.

Budujemy nowe państwo

Oznajmia prezes Kaczyński, formalnie zwykły poseł. Już wcześniej w latach 2005 – 2007 usiłował budować IV Rzeczpospolitą. Wtedy mu się nie udało, bo koalicjanci nie chcieli się posunąć za daleko. Konserwatywna Liga Polskich Rodzin okazała się jednak ligą zbyt praworządną. A wichrzycielska i warcholska Samoobrona Leppera nie była też skłonna do podporządkowania się Kaczyńskiemu. Misterne intrygi zmierzające do ubezwłasnowolnienia liderów i przejęcia posłów, okazały się toporne i grubymi nićmi szyte. Taki już jest Kaczyński. Jego metody to młotek i obcęgi, na zegarmistrza się nie nadaje.
Teraz jego partia zdobyła bezwzględną większość i swobodę działania. Kaczyński chce zbudować nową Polskę na gruzach tej, w której żyjemy. Burzenie i niszczenie zawsze Kaczyńskiemu wychodziło dobrze. I to jest niestety zła wiadomość.

To w ramach budowy tego „nowego państwa” przeprowadza się reformę sądownictwa, które, zdaniem prezesa, jest „zdegenerowane do dna”, „podległe w stosunku do sił zewnętrznych wobec Polski”, a także „szerzy się tam lewactwo”. (Rzeczpospolita, 17.03.2017)

Wszystko to dzieje się jakoby w imię suwerena. Według słownika języka polskiego PWN suweren to w średniowieczu: niezależny władca nie podlegający niczyjej zwierzchności; niekiedy także dziś o niezależnym władcy. Tak, wiem, że symbolicznie PiS nazywa suwerenem naród, a raczej jego część, która popiera partię Kaczyńskiego. Reszta to „gorszy sort”, „elementy animalne z genem zdrady narodowej” i „zdrajcy”. Jednak to odniesienie do średniowiecza staje się symboliczne w sposób szczególny, podobnie jak dwa fotomontaże użyte w tym tekście. Są to dwa symbole nowej Rzeczypospolitej, którą chce zbudować suweren Kaczyński.

5/5 - (6 votes)
Print Friendly, PDF & Email

REKLAMA

Czytaj, oglądaj, słuchaj.

2 Komentarze

Komentowanie jest wyłączone.