Nowy człowiek, nowi bohaterowie, nowa historia

REKLAMA

Nowy człowiek, nowi bohaterowie, nowa historia

Każdy sposób jest dobry, by kształtować po swojemu historię, której w rzeczywistości nie było. Nawet jeśli źródłem jest kłamstwo lub primaaprilisowy żart. W tym wypadku arcybiskup Jedraszewski posłużył się właśnie primaaprilisowym żartem amerykańskiego historyka. Trudno tego nie spostrzec, jeśli zobaczymy imiona: Kpinomir i Rechotosław („kroniki Kpinomira, ocalonej przez przeora Rechotosława”).

Właśnie poprzez rodzinę zaczyna się prawdziwa rewolucja obyczajowa, znajdująca swój fundament w chrześcijaństwie. Była to rewolucja, której na sobie doświadczył także sam Mieszko I. Przed przyjęciem chrztu był bowiem zmuszony oddalić siedem żon, które dotychczas posiadał. Według Kpinomira, spowiednika Dobrawy, który w kronice zatytułowanej Vita Mesconis – Żywot Mieszka – przekazał nam nawet ich imiona, Mieszko I podjął decyzję o ich oddaleniu na skutek zabiegów swojej nowej czeskiej małżonki. Philip Earl Steele podkreśla również dobroczynny wpływ Dobrawy, gdy chodzi o przyjęcie przez Mieszka samego sakramentu chrztu. Tym samym amerykański historyk przywrócił należną rangę dwom wczesnośredniowiecznym dokumentom, które z przyczyn ideologicznych były dotąd lekceważone, lub wręcz odrzucane przez scjentystycznie nastawionych historyków

Jednak bezdenna głupota arcybiskupa wiąże się z równie bezdenną miłością do dyktatury i nacjonalizmu. A to już połączenie zabójcze.

To była dla nas wielka lekcja historii. Historii Kościoła w Polsce i historii Polski w nieodległych jeszcze czasach. Jest rzeczą znamienną, że ta dzisiejsza prezentacja głębokiego i wzruszającego filmu miała miejsce w dniu, kiedy w południe w katedrze wawelskiej odbywała się Msza św. przypominająca żołnierzy wyklętych – niezłomnych.

Jędraszewski jednak wsławił się najbardziej innym cytatem. Takim, który wywołał oburzenie nie tylko w Polsce.

Spójrzmy dzisiaj na Australię, gdzie kardynał Pell został skazany. Tam są łamane prawa człowieka. Chrześcijaństwo zawsze było prześladowane.

Wedle miłościwego pana arcyłotra i arcygłupka skazanie pedofila to jest prześladowanie chrześcijaństwa. Zauważyły to nawet media światowe i tylko Watykan nie zareagował tak, jak powinien.

Czerwona zaraza po naszej ziemi na szczęście nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska i bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha – neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa.

Ten ostatni cytat w skrócie symbolizuje to, co w Jędraszewskim jest najbardziej niebezpieczne, jako przedstawicielu Kościoła. Podżeganie do nienawiści, tworzenie fałszywego wroga z ludzi, którzy są inni.

Nowa Polska

Pełniący z nadania Jarosława Kaczyńskiego funkcję prezydenta Andrzej Duda właśnie objął patronatem rocznicę powstania niesławnej Brygady Świetokrzyskiej NSZ. Czym była ta organizacja możemy się dowiedzieć z podziemnego pisemka z roku 1943, które nosiło tytuł „Szaniec”.

Utrwaliło się w nas obecnie przekonanie, że żaden Niemiec, czy Żyd, żaden Ukrainiec czy Litwin nie może przez nas być uznany za brata, że żaden nie może być pełnoprawnym obywatelem przyszłego państwa polskiego.

Jeśli to mało, czytajmy dalej.

Wszystkich nie wymordujemy i nie przepędzimy, wszystkim też nie możemy dać pod żadnym pozorem praw obywatelskich.

W trakcie wojny, w trakcie okupacji ideolodzy tej chorej z nienawiści organizacji rozmyślali o tym jak pozbyć się mniejszości! Podczas gdy miliony Żydów gineły najokrutniejszą śmiercią, gdy mordowano także i Polaków, panowie z ONR i NSZ ubolewali nad tym, że nie da się wszystkich wrogów wymordować!

Mniejszości zamieszkujące przyszłe państwo polskie możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy. (…) Do pierwszej grupy zaliczamy Żydów, których musimy się pozbyć bez wyjątku, jako elementu obcego, bezwzględnie wrogiego i nie do zasymilowania

Dziś tacy właśnie ludzie stają się nowymi idolami obecnej władzy. W zapomnienie mają pójść prawdziwi bohaterowie, przestaje dla nich istnieć Armia Krajowa, zaś celebracja rocznicy Powstania Warszawskiego zostaje sprowadzona do hałłakującego pochodu troglodytów chcących zabijać i niszczyć wszystko, czego nie rozumieją. A nie rozumieją niczego. Oto Nowa Polska pod rządami „ludzkiego pana” Jarosława Kaczyńskiego i jego akolitów politycznych.

4.9/5 - (10 votes)
Print Friendly, PDF & Email

REKLAMA

Czytaj, oglądaj, słuchaj.

1 Komentarz

  1. nawiązując do starej anegdoty, osobnik ze zdjęcia kojarzy się z herbatą i letnim obuwiem, mianowicie: „gdzie się taki trep ulung”

Komentowanie jest wyłączone.