Kali rządzi

3 listopada 2015 Wiesław Trąmpczyński 6

Zwyczajem sejmowym od lat było, że każdy sejmowy klub (nie mylić z kołem poselskim) ma przedstawiciela w prezydium sejmu. Sam Jaroslaw Kaczyński bronił tego zwyczaju ponad 10 lat temu. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Potrzeba powołania […]