Petycja

REKLAMA

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z niegodnym sposobem sprawowania urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wielokrotnym i świadomym łamaniem Konstytucji oraz podstawowych praw demokracji, wzywamy Pana do zrzeczenia się urzędu Prezydenta zgodnie z Art. 131. Konstytucji, rozwiązania Parlamentu oraz ogłoszenia przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Szanowny Panie Prezydencie już na początku swojej prezydentury, postąpił Pan niegodnie szkalując swój kraj za granica. Zrobił Pan to w imię doraźnych interesów politycznych swojej macierzystej partii Prawa i Sprawiedliwości. Było to niedopuszczalne i niezrozumiałe zachowanie, dla każdego ciężko pracującego Polaka i patrioty, przez co w tym momencie po raz pierwszy pokazał Pan, że wbrew temu co Pan mówi nie jest Pan Prezydentem wszystkich Polaków, ale Prezydentem politycznym jednej partii. Odbywa Pan również tajne nocne spotkania z prezesem jednej z partii politycznych przez co pokazuje Pan również, że nie jest Pan Prezydentem samodzielnym i zdolnym do podejmowania własnych, apolitycznych decyzji, ale jest Pan sterowany i kieruje Panem wyłącznie interes partii Prawo i Sprawiedliwość, zamiast dobro Polski i wszystkich Polaków.

Jest Pan zdolny w imię tych interesów nawet do łamania Konstytucji, której powinien być Pan pierwszym strażnikiem i ignorowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz świadomego i rażącego łamania prawa i podstawowych wartości obywatelskich, przez co jest Pan niegodny sprawowania urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i powinien być Pan i mamy nadzieję, że będzie pociągnięty do odpowiedzialności i postawiony przed Trybunałem Stanu.

Przez Pana działania, jesteśmy o krok od sytuacji w której można będzie powiedzieć, że demokracji w Polsce już nie ma i naszym krajem rządzi dyktatura.

W 1989 roku Polska stała się krajem demokratycznym i odzyskała wolność, nie po to, aby teraz przez takie Pana działania, znowu ją stracić…

Z poważaniem
Obywatele

Podpisać petycję można tutaj.

Oceń artykuł
Print Friendly, PDF & Email

REKLAMA

Czytaj, oglądaj, słuchaj.

4 Komentarze

  1. Brawo! O to chodzi! Pokażmy, że jesteśmy silnym społeczeństwem obywatelskim! Nie ograniczajmy się do miliona podpisów. Im więcej, tym lepiej.

  2. Podpisałem. Nie sądzę by Pan pisdent się przejął. Ale trzeba mu pokazać, że spora część społeczeństwa nie jest z jego działań zadowolona.

  3. Obejrzałem przed chwilą, w „Kropce nad i”, wywiad M.Olejnik z Maciejem Jankowskim, znanym działaczem prawdziwej Solidarności i posłem na Sejm III kadencji, dotyczący jego odczuć, wynikających z obecnej sytuacji w kraju i z tego, co wyczynia PIS. O ile o Lechu Kaczyńskim wypowiadał się ciepło, o tyle opinia o Jarosławie była jak najgorsza. Fatalnie ocenił również prezydenta Dudę. Przyniósł ze sobą odznaczenie, nadane mu przez Lecha Kaczyńskiego i zostawił je u Olejnik stwierdzając, że dalsze jego posiadanie uwiera i prosząc, żeby to odznaczenie zlicytować a za uzyskane pieniądze nakarmić psy, które bardzo lubi. Nie znam się za bardzo na odznaczeniach, wyglądało mi na krzyż kawalerski lub oficerski orderu odrodzenia Polski.
    Smutnych dożyliśmy czasów, niestety.

Komentowanie jest wyłączone.