Oni urządzają nam Polskę, my obnażamy prawdę o nich.
Oni urządzają nam Polskę, my obnażamy prawdę o nich.

Petycja

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z niegodnym sposobem sprawowania urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wielokrotnym i świadomym łamaniem Konstytucji oraz podstawowych praw demokracji, wzywamy Pana do zrzeczenia się urzędu Prezydenta zgodnie z Art. 131. Konstytucji, rozwiązania Parlamentu oraz ogłoszenia przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Szanowny Panie Prezydencie już na początku swojej prezydentury, postąpił Pan niegodnie szkalując swój kraj za granica. Zrobił Pan to w imię doraźnych interesów politycznych swojej macierzystej partii Prawa i Sprawiedliwości. Było to niedopuszczalne i niezrozumiałe zachowanie, dla każdego ciężko pracującego Polaka i patrioty, przez co w tym momencie po raz pierwszy pokazał Pan, że wbrew temu co Pan mówi nie jest Pan Prezydentem wszystkich Polaków, ale Prezydentem politycznym jednej partii. Odbywa Pan również tajne nocne spotkania z prezesem jednej z partii politycznych przez co pokazuje Pan również, że nie jest Pan Prezydentem samodzielnym i zdolnym do podejmowania własnych, apolitycznych decyzji, ale jest Pan sterowany i kieruje Panem wyłącznie interes partii Prawo i Sprawiedliwość, zamiast dobro Polski i wszystkich Polaków.

Jest Pan zdolny w imię tych interesów nawet do łamania Konstytucji, której powinien być Pan pierwszym strażnikiem i ignorowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz świadomego i rażącego łamania prawa i podstawowych wartości obywatelskich, przez co jest Pan niegodny sprawowania urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i powinien być Pan i mamy nadzieję, że będzie pociągnięty do odpowiedzialności i postawiony przed Trybunałem Stanu.

Przez Pana działania, jesteśmy o krok od sytuacji w której można będzie powiedzieć, że demokracji w Polsce już nie ma i naszym krajem rządzi dyktatura.

W 1989 roku Polska stała się krajem demokratycznym i odzyskała wolność, nie po to, aby teraz przez takie Pana działania, znowu ją stracić…

Z poważaniem
Obywatele

Podpisać petycję można tutaj.

Print Friendly, PDF & Email

4 komentarze “Petycja”

Komentarze są wyłączone.