Kupujmy świeczki

REKLAMA

Kupujmy świeczki

Niezależnie od tego, jakie zaniedbania mają na sumieniu wszystkie poprzednie rządy w zakresie energetyki, rząd PiS jest absolutnym rekordzistą. Przypomnę,że zaczął swe urzędowania od zablokowania energetyki wiatrowej. Jeszcze przed objęciem władzy posłowie PiS jeździli po wsiach i wciskali ciemnotę mieszkańcom. Na filmie poniżej zobaczycie późniejszą ministrę edukacji, której zawdzięczamy rozpad systemu oświaty. Możecie mieć trudności, bo to było zanim zrobiła sobie nowe porcelanowe ząbki. A film warto obejrzeć, jako dowód, że plan zniszczenia energetyki wiatrowej powstał wcześniej. Już po wdrożeniu ustawy jeden z posłów PiS z dumą raportował, że do 2027 roku wszystkie wiatraki pójdą na złom.

*

Dziś spora część społeczeństwa zastanawia się, dlaczego mamy najdroższy prąd w Europie? Udział węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej i gazu (czyli paliw kopalnych) to w przypadku Polski ponad 87%, a w tym przeważnie zawierają się elektrownie węglowe. Energetyka ekologiczna to niespełna 13% (dane za rok 2018,a od tego czasu nic się nie poprawiło). Zamiast inwestować w alternatywne źródła energii, rząd na potęgę importuje węgiel z Rosji. W 2018 import osiągnął apogeum – 19 milionów ton. W tym samym czasie niszczono energetykę wiatrową. Rząd PiS wbrew wszelkim ekonomicznym racjom, budował kolejny blok elektrowni Ostrołęka, po to by w końcu zburzyć nieskończoną inwestycję.

Do zburzenia

Problem z Turowem znany jest nie od dziś. Odkrywkowe kopalnie węgla brunatnego to dziś chyba najbardziej inwazyjne niszczenie wielkich obszarów ziemi. Kopalnie węgla brunatnego – najogólniej mówiąc – powodują spadek wód gruntowych. Wysychają rzeki i jeziora. A Polska ma jeden z najgorszych bilansów wodnych w Europie. Już niedługo być może będziemy walczyć o wodę. Krótkowzrocznym debilom w polityce to nie przeszkadza. Bo ich spojrzenie nie sięga dalej jak bieżąca kadencja. Jednak kopalnie przy granicy z Czechami zaczęła niszczyć także naszych sąsiadów. Czechy złożyły skargę do TSUE, a ten wydał postanowienie nakazujące wstrzymać dalsze prace w kopalni.

Wydaje się wystarczająco prawdopodobne, że dalsze wydobycie węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu ogłoszenia ostatecznego wyroku może mieć negatywny wpływ na poziom lustra wód podziemnych na terytorium czeskim. Działalność ta prowadzi do ciągłego odpływu znacznych ilości wody z terytorium Czech.

Czesi wyczerpali wszelkie możliwości porozumienia się z naszym rządem. Ostatecznie, wobec jawnego lekceważenia i arogancji polskich władz, nie mieli wyjścia. Tymczasem partia rządząca w Polsce nie potrafi zrozumieć, że to ich polityka doprowadziła do tego kryzysu. Co zatem robi? Posłowie dostali SMSami „przekaz dnia” i w durny sposób publikują identyczne komunikaty w mediach społecznościowych. Ratunku! To chyba atak klonów! Po rządach PiS nie pozbieramy się przez kilkadziesiąt lat. A świeczki lepiej kupić, bo niedługo pisowskie radio ogłosi nam „dwudziesty stopień zasilania”.

klonowanie opinii

5/5 - (1 vote)
Print Friendly, PDF & Email

REKLAMA

Czytaj, oglądaj, słuchaj.